Perinteinen meditaatio

Sana meditaatio tuo usein mieleen mielikuvia temppeleissä istuvista munkeista, tai erakoituneista joogeista. Onhan se ollut muinainen mystikoiden ja joogien henkinen harjoitus, joka on löytänyt tiensä nyt moderneihin olohuoneisiin. Käsityksemme meditaation merkityksestä on silti muuttunut ja eri asiayhteyksissä siitä puhutaan hyvin erilaisin tulkinnoin.

Maailma on pullollaan erilaisia koulukuntia ja meditaatiotekniikoita. Toisinaan se ymmärretäänkin keskittymisenä, jonkin asian mietiskelynä, tai ihan vaan läsnäoloharjoituksena. Perinteisestä näkökannasta meditaatiota voi kuvat puhtaana olemisen tilana, jossa tietoisuus ja sen huomion kohde ovat sulautuneet toisiinsa.

Henkiselle harjoittajalle se on pyrkimys sulautua korkeampaan tietoisuuteen ns. kollektiiviseen tiedostamattomaan ja kokea yhteys olemassaolon lähteeseen, joka on lähtöisin ajan ja paikan toiselta puolen. Toisinaan sitä voi myös tulkita metodina sulautua todelliseen identiteettimme.

Usein kun materiaalinen maailma ei tuo meille sisäistä täyttymystä, tai mullistukset värisyttävät elämämme pohjaa, alamme etsiä elämän merkitystä ja yhteyttä johonkin suurempaan. Meditaatio on yksi väylä elämän merkityksen ja sisäisen yhteyden löytämiseen.

Meditoidessamme tietoisuutemme kääntyy sisäänpäin, pois ulkoisista aistihavainnoista. Syvä meditaatio voi viedä meidät rationaalisen tietoisuuden läpi mielen syvempiin kerroksiin, jossa sillä on kyky myös vapauttaa mentaalista kuonaa. 
​​
Mieltä voi kuvata sipulin kaltaisena monikerroksisena kokonaisuutena, joka sisältää tiedostamattomia muistoja ja menneeseen perustuvia kaavoja, joita meditaatiolla on kyky purkaa kerros kerrokselta, paljastaen lopulta sen ytimen, puhtaan olemisen tilaan.


​Hyödyt

​Neurologian kehityttyä nykytiede on tutkinut paljon meditointia ja sen lukuisia hyötyjä hyvinvointimme ja aivojen toimintaan. Modernin maailmankuvan myötä myös sen henkisyys periaatteita on pirstottu ja meditaatiosta on tullut suosittu myös maallikoille. Se on mainio työväline auttamaan mieltämme rauhoittamaan ja ankkuroimaan sisäiseen yhteyteen.

Säännöllinen meditointi parantaa mielen selkeyttä, tuo tasapainoa ja lisää tyytyväisyyden tunnetta. Sen positiiviset vaikutukset auttavat myös vähentämään stressiä, tasapainottamaan hormonitoimintaa ja hermostuneisuutta. Hiljalleen alamme kokemaan olemisen iloa ja luottamus myös elämään kasvaa.

Sosiaalisessa elämässä ja kulttuurissa olemme oppineet kuinka meidän tulee selviytyä ja toimia maailmassa. Kukaan ei kuitenkaan opeta meitä itsestämme ja sisäisestä syvyydestämme. Meditaatio auttaa meitä tuntemaan paremmin itsemme.


Sen vaikutukset auttavat avartamaan sisäistä näkemystämme. Kykenemme hiljalleen tarkkailemaan ja tunnistamaan tunne ja ajatus mallejamme, johon meillä ei yleensä ole aikaa elämän kiireessä. Aistiemme kiintyessä vain ulkoiseen maailmaan, näemme  helposti vain yksipuolisen kuvan, eli oman näkemyksemme asioista.

Kun opimme sisäisen havainnoinnin taidon, se auttaa meitä reflektoimaan ja näkemään asioita suuremmassa mittakaavassa, lintuperspektiivistä. Alamme ymmärtää kuinka heijastamme sisäistä tilaamme ympäristöömme. Syvempi ymmärrys auttaa meitä kehittymään vuorovaikutustaidoissa ja rakentamaan parempaa yhteyttä myös muiden kanssa.


Harjoitus

Esivalmistelu ja rentoutuminen on oleellista, jotta meditaatio voi tapahtua. Meditaatio alkaa aina rentoutumisella. Joissakin harjoituksissa pyritään vain rentoutumaan ja keskittämään huomio vain tietoiseen läsnäoloon, joka on hyvä pohjaharjoitus poukkoilevan arki mielen rauhoittamiseen ja varsinaiseen meditaatioon valmistautumiseen. Itsessään se on puhdas olemisen tila, joka tapahtuu kun mieli ja keho on rento.

Jos mieli on jännittynyt tai keskittynyt liikaa aisteihin voi se estää, syvemmälle meditaatioon pääsemistä. Siksi suosin mieluummin irti päästämisen metodia, missä mielen sisältö saa vapaasti kulkea, sitä lempeästi tarkkaillen, sen sijaan että yrittäisi kontrolloida mieltä. 

Myötätuntoinen ja hyväksyvä asenne auttaa mieltä rentoutumaan ja meditaation syventymisessä. Hengitykseen, visualisointiin tai mantraan keskittyminen ovat myös hyviä keinoja, joka auttaa pääsemään mielen syvempiin kerroksiin.

 

Mitä enemmän säännöllinen meditaatio syvenee, saatamme kohdata erilaisia tuntemuksia ja aistimuksia, joskus jopa epämiellyttäviäkin. Ne ovat vapautuvaa henkilökohtaisen  tiedostamattoman sisältöä ja ovat täysin luonnollisia. Tarkkailijan roolissa pysyminen ja hyväksyvä antautuminen auttaa niiden vapautumisessa.

Toisinaan myös visuaaliset tai positiiviset tuntemukset voivat jättää korkeita odotuksia meditaatiolle, jotka voivat muodostua myös esteeksi syvempään meditaatioon pääsemiseen. Mitä syvemmäksi meditaatio lopulta menee, sen puhtaammaksi olemisen tila muuttuu.

 

Säännöllinen päivittäinen 15- 20 minuutin harjoitus on hyvä alku. Kun tekee meditaatiosta säännöllisen rituaalin, helpottaa se meditaation syvenemistä ja alamme hiljalleen kokea sen positiiviset vaikutukset. Levottomuuden aiheuttama vastustus aloillaan olemiselle alkaa myös asteittain vähentyä.

JOOGA NIDRA

On makuullaan tehtävä syvärentoutusharjoitus, jota kutsutaan myös joogiseksi uneksi. Sen tarkoitus on saada keho ja mieli syvärentoutuneeseen tilaan, mutta syvemmän tietoisuuden pysymään hereillä. Joogatraditiossa siinä tehdään myös sankalpa, joka tarkoittaa päätöslauselmaa, joka määrittää harjoitukselle tarkoituksen.

 

Syvässä rentouden tilassa oleva keho ja mieli voi purkaa vanhoihin menneisiin kokemuksiin pohjautuvia kaavioita ja uskomuksia. Sankalpa ohjelmoi uuden halutun päätöksen. Sen on tarkoitus kuvata korkeinta hyvää tai sydämen toivetta. On hyvä käyttää samaa sankalpaa useamman kerran, sillä toistot vahvistavat sen voimaa. Toista sankalpa mielessäsi aina selkeästi ja täynnä tahdonvoimaa.

alice-alinari-HUqxgjORAnw-unsplash.jpg

MIELIKUVA

MATKAT

Mielikuvamatkat ovat visualisointi kykyä vahvistava ja syvempien mielen kerroksien kanssa työskentelyä tietyn teeman pohjalta. Sen tarkoitus on saada yhteys sisäiseen maailmaan ja tarkastella sen tilaa, hakea tietoa ja muuttaa sisäisiä tiloja toisiksi.

 

Tiedostamaton suuri mieli kommunikoi meille usein symbolein ja fantasiamaailman irrationaalisin keinoin. Näitä tutkimalla voimme saada syvempää tietoa itsestämme ja tiedostamattomasta mielestämme. Voimme käyttää sitä myös luovuuden ammentamiseen ja arkkityyppien kanssa työskentelyyn.

 

Olemme modernisoitumisen myötä unohtaneet ja laiminlyöneet mielikuvituksen voiman ja aliarvioineet sitä. Kuitenkin vuosituhansia mielikuvat ja mytologiat ovat olleet kytkös hengen yhteyteen, kultasuoneen ja jumalten luovuuden lähteeseen.